ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ =Reports NAS RA

О дробном интегродифференцировании в классах гармонических функций на полупространстве со смешанной нормой

Аветисян, К. Л. (2002) О дробном интегродифференцировании в классах гармонических функций на полупространстве со смешанной нормой. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 102 (1). pp. 5-10. ISSN 0321-1339

[img]PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
278Kb

Abstract

Հոդվածում բացահայտված է, թե ինչպես է գործում Ռիման-Լիուվիլլի կոտորակային ինտեգրոդիֆերենցման օպերատորը վերին կիսատարածությունում խառը նորմով հարմոնիկ ֆունկցիաների h(p, q, α) կշռային դասերում: Թեորեմ 2-ում բերված արդյունք- ների մի մասը ընդհանրացնում և լրացնում է Տ.Ֆլետտի հայտնի արդյունքները և տարածում է դրանք 0 < p < 1 արժեքների վրա: Այդ նպատակով աշխատանքում ստացված է Հարդի-Լիթլվուդի տիպի մաքսիմալ թեորեմ h(p, q, α), 0 < p < ∞, դասերի համար: Որպես հետևանք հաստատված է հարմոնիկ համալուծման օպերատորի (Ռիսի ձևափոխության) սահմանափակությունը h(p, q, α) դասերում բոլոր 0 < p, q ≤∞ համար: Մյուս կողմից, կիրառելով թեորեմեր 1 և 2-ը, ստացված են հետազոտվող h(p, q, α) կշռային դասերի ինտեգրալ պարամետրական ներկայացումներ, որտեղ ինտեգրալը տարածված է տիրույթի եզրով և, բացի այդ, օգտագործված են Բեսովի դասերը:

Item Type:Article
Additional Information: Կոտորակային ինտեգրոդիֆերենցման մասին խառը նորմով հարմոնիկ ֆունկցիաների դասերի համար կիսատարածությունում։ On fractional integro-differentiation in harmonic mixed norm classes on a half- space.
Uncontrolled Keywords:Ավետիսյան Կ. Լ., Avetisyan K. L.
Subjects:Q Science > QA Mathematics
ID Code:542
Deposited By:NAS Reports
Deposited On:06 Jul 2011 15:48
Last Modified:13 Mar 2014 08:17

Repository Staff Only: item control page