ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ =Reports NAS RA

Воздействие галармина на эндогенные уровни некоторых металлопротеинов крови при острой интоксикации крыс ионами тяжелых металлов

Оксузян, Г. Р. and Симонян, М. А. and Галоян, А. А. (2003) Воздействие галармина на эндогенные уровни некоторых металлопротеинов крови при острой интоксикации крыс ионами тяжелых металлов. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 103 (2). pp. 160-166. ISSN 0321-1339

[img]PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
171Kb

Abstract

Առնետներին ծանր մետաղների իոններով (Fe+3,Cu+2,Pb+2,Hg+2 սուր թունավոր- ման (ԾՄՍԹ) I և II օրերում ներորովայնային ներարկված գալարմինը (120 մկգ/կգ) հանգեցնում է էրիթրոցիտների լուծելի ֆրակցիայում տեղակայված կատալազի, էրիթրո- ցիտների թաղանթներում տեղակայված ցիտոքրոմ b558III-ի և b558IV-ի գումարային ֆրակցիայի, շիճուկային ցերուլոպլազմինի էնդոգեն մակարդակների, ինչպես նաև b558-ի կողմից սուպերօքսիդներ գոյացնելու ակտիվության կարգավորման: Դրա հետ մեկտեղ գալարմինը էապես չի կարգավորում արյան հակաօքսիդանտային և պրոօքսիդանտային գործողության մյուս մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակները: Նշված դրական ազդակներով հանդերձ գալարմինը ցուցաբերում է հակասթրեսային ֆունկցիա ԾՄՍԹ-ի ժամանակ:

Item Type:Article
Additional Information: Առնետների արյան որոշ մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակների կարգավորումը գալարմինով ծանր մետաղների իոններով սուր թունավորման ժամանակ։ Regulating effect of Galarmin on the endogenous levels of some blood metalloproteins during rat’s intoxication by the ions of heavy metals.
Uncontrolled Keywords:Օքսուզյան Գ. Ռ., Սիմոնյան Մ. Ա., Գալոյան Ա.Ա., Oxuzyan G. R., Symonyan M. A., Galoyan A. A.
Subjects:Q Science > QD Chemistry
ID Code:736
Deposited By:NAS Reports
Deposited On:21 Jul 2011 10:20
Last Modified:13 Mar 2014 08:17

Repository Staff Only: item control page