ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ =Reports NAS RA

О фотосинтезе и водном режиме диких сородичей плодовых в различных почвенно-климатических условиях Армении

Казарян, В. В. and Давтян, В. А. and Оганесян, Л. Н. (2004) О фотосинтезе и водном режиме диких сородичей плодовых в различных почвенно-климатических условиях Армении. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 104 (1). pp. 61-65. ISSN 0321-1339

[img]PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
97Kb

Abstract

Հայաստանի կիսաանապատային (Երևան), մեզոֆիլ-անտառային (Վանաձոր) և չափավոր խոնավ լեռնատափաստանային (Սևան) գոտիներում աճող չորս պտղատու տեսակների վայրի ցեղակիցների ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը բարձր է մեզոֆիլ-անտառային, ցածր՝ կիսաանապատային գոտում: Քլորոֆիլի քանակը և ճարպասպիտակուցային համալիրի հետ նրա կապի ամրությունն աճում է ըստ ուսումնասիրվող գոտիների բարձրության: Ընդհանուր և ազատ ջրի պարունակությունը տերևներում առավելագույնն է մեզոֆիլ-անտա- ռային, նվազագույն՝ լեռնատափաստանային գոտում: Վերջինում, ի տարբերություն մեզոֆիլ- անտառայինի, ուսումնասիրվող օբյեկտներն աչքի են ընկնում կապված ջրի և ջուր պահելու ունակության բարձր ու ջրային անբավարարության ցածր ցուցանիշներով: Կիսաանապատային գոտում ստացվել են միջին տվյալներ: Եզրակացություն է արվում այն մասին, որ նկարագրած գոտիներում բույսերի աճման ընթացքում տեղի են ունենում ֆոտոսինթետիկ գործունեության և ջրային ռեժիմի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ի վերջո բերում են կյանքի պայմաններին նրանց հարմարվողականությանը:

Item Type:Article
Additional Information:Հայաստանի տարբեր հողակլիմայական պայմաններում պտղատուների վայրի ցեղակիցների ֆոտոսինթեզի և ջրային ռեժիմի մասին։ About photosynthesis and water regime of wild kindred of foetus in different soil-climatic conditions of Armenia.
Uncontrolled Keywords:Ղազարյան Վ. Վ., Դավթյան Վ. Ա., Հովհաննիսյան Լ. Ն., Kazaryan V. V., Davtyan V. A., Oganesyan L. N.
Subjects:Q Science > QK Botany
ID Code:815
Deposited By:NAS Reports
Deposited On:09 Aug 2011 13:00
Last Modified:13 Mar 2014 08:17

Repository Staff Only: item control page