ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ =Reports NAS RA

Items where Subject is "T Technology > TC Hydraulic engineering. Ocean engineering"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 54.

Карапетян, С. С. and Мамиконян, Б. М. (2005) Исследование динамических характеристик сложных систем. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 105 (3). pp. 227-234. ISSN 0321-1339

Մարտիրոսյան, Գ. Հ. (2004) Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի տնտեսական անվտանգության մի խնդրի մասին. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 104 (4). pp. 333-335. ISSN 0321-1339

Մարտիրոսյան, Գ. Հ. and Թոքմաջյան, Հ. Վ. and Մարկոսյան, Ա. Խ. and Մարտիրոսյան, Տ. Ս. (2004) Հանձնարարության պայմանագիրը որպես խմելու ջրի մատակարարման համակարգի օգտագործման իրավունքի փոխանցման տարատեսակ. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 104 (3). pp. 207-210. ISSN 0321-1339

Հովհաննիսյան, Հ. Ս. and Թոքմաջյան , Հ. Վ. and Մարկոսյան, Ա. Խ. (2002) Ոռոգման ջրի պահանջարկի և առաջարկի փոփոխության առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 102 (3). pp. 254-257. ISSN 0321-1339

Мартиросян, Г. А. and Габаян, Г. С. and Токмаджян, О. В. (2002) Возможности повышения водоотдачи Азатского водохранилища путем применения затворов системы "HYDROPLUS". ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 102 (3). pp. 250-253. ISSN 0321-1339

Մարգարյան, Ա. Յա. (2002) Կենտրոնախույս պոմպի գլխավոր բնութագրի հավասարումը. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 102 (1). pp. 48-51. ISSN 0321-1339

Թոքմաջյան, Հ. Վ. and Չիլինգարյան, Լ. U. and Մկրտչյան, Վ. Բ. and Մելքոնյան, Հ. Ֆ. and Սիմոնյան, Ա. Վ. (2001) Ջրային տնտեսության բնագավառում օգտագործվող հիմնական սահմանումները և հասկացությունները. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 101 (2). pp. 164-170. ISSN 0321-1339

Թոքմաջյան, Հ. Վ. and Մարկոսյան, Ա. Խ. and Սիմոնյան, Ա. Վ. and Մելքոնյան, Հ. Ֆ. and Մկրտչյան, Վ. Բ. (2001) Հայաստանի ջրամատակարարման համակարգի տնտեսական անվտանգության հայեցակարգի մասին. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 101 (1). pp. 84-88. ISSN 0321-1339

Токмаджян, О. В. and Овсепян, К. Х. and Калантарян, Т. А. and Назинян, В. Р. (1999) Применение операционного исчисления для исследования режимов работы водохранилищ. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 99 (4). pp. 351-355. ISSN 0321-1339

Майрапян, С. Х. (1999) Струйная гидропоника. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 99 (4). pp. 372-374. ISSN 0321-1339

Սանոյան, Վ. Գ. and Թոքմաջյան, Հ. Վ. and Քալանթարյան, Տ. Ա. and Քրիստոստուրյան, Ի. Գ. (1999) Գլորվող ալիքների հաշվարկը փոփոխական թեքության արագահոսներում. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 99 (2). pp. 186-188. ISSN 0321-1339

Григорян, Ш. М. and Саноян, В. Г. and Токмаджян, О. В. and Гаспарян, С. М. (1999) К теории инъекции жидкости в плотную среду. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 99 (1). pp. 69-73. ISSN 0321-1339

Казаря, С. М. and Казарян, С. С. (1998) Расчет линейного ряда скважин в многослойной фильтрующей среде при откачке из нижнего водоносного горизонта. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 98 (4). pp. 335-339. ISSN 0321-1339

Бархударян, А. М. and Баблоян, А. А. and Маркарян, Г. С. (1998) Нестационарное движение жидкостей в трубопроводах насосной установки. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 98 (2). pp. 137-141. ISSN 0321-1339

Ջավադյան, Յու. Լ. and Ղազարյան, Ս. Ս. (1998) Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիոն եզրային խնդիրների վերաբերյալ. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 98 (1). pp. 38-44. ISSN 0321-1339

Овсепян, К. Х. and Токмаджян, О. В. and Оганесян, О. С. and Рафаэлян, Р. М. (1997) Приближение зависимости для оперативного определения параметров переходного процесса при отключении привода насоса. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 97 (1). pp. 54-57. ISSN 0321-1339

Սանոյան, Վ. Գ. and Թոքմաջյան, Հ. Վ. and Քրիստոստուրյան, Ի. Գ. (1996) Պատվարի փլուզման հետևանքով առաջացող հեղեղային հոսանքի շարժման մաթեմատիկական մոդելավորումը. Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, 96 (1). pp. 27-31. ISSN 0321-1339

Токмаджян, О. В. (1990) Пространственное резкоизменяющееся движение воды в водоеме при наличии водосборсного и водоприемного сооружений. ՀԽՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 90 (1). pp. 3-5. ISSN 0321-1339

Торосян, Дж. С. (1985) Исследование распределения жидкости по комплекту вставок при тонкослойном центрифугировании. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 81 (5). pp. 213-217. ISSN 0321-1339

Торосян, Дж. С. (1985) Критический режим тонкослойного центрифугирования. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 81 (4). pp. 176-180. ISSN 0321-1339

Веригин, Н. Н. and Саркисян, В. С. (1985) О действии подземных оросителей сельскохозяйственных культур. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 81 (2). pp. 77-81. ISSN 0321-1339

Бархударян, А. М. (1983) Колебание жидкости в трубопроводах и в системах гидродинамических интервалов в поле массовых сил. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 77 (4). pp. 186-192. ISSN 0321-1339

Торосян, Д. С. (1982) Исследование критериев, определяюших критический режим процесса сепарирования. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 75 (3). pp. 134-139. ISSN 0321-1339

Торосян, Д. С. (1982) Исследование режимов разделения жидких неоднородных систем в центробежных сепараторах. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 75 (1). pp. 19-24. ISSN 0321-1339

Барсегян, Р. М. (1981) Основные уравнения многомерной фильтрации в деформируемых грунтах. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 72 (2). pp. 103-108. ISSN 0321-1339

Сирадегян, С. Е. and Гаспарян, А. М. and Акопян, Р. Е. (1974) Краткое описание работы эрлифта и его расчет. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 58 (2). pp. 72-79.

Гаспарян, А. М. and Сирадегян, С. Е. and Акопян, Р. Е. (1972) Затраты энергии на скольжение фаз при вертикальном движении двуфазных систем. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 55 (5). pp. 281-285.

Халатян, Э. С. (1969) О выделении в Армении Азатаван-Двинского типа минеральных вод. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 48 (1). pp. 61-64.

Гаспарян, А. М. and Колчаян, Т. Г. and Икарян, Н. С. (1968) О критической скорости двухфазного потока. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 47 (5). pp. 265-267.

Бархударян, А. М. (1968) Обтекание диска вблизи экрана. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 47 (5). pp. 268-274.

Исаакян, С. М. (1967) Воронкообразование при истечении воды из-под щита. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 45 (3). pp. 110-117.

Халатян, Э. С. (1966) Микроэлементы в гидрокарбонатно-хлоридных натриевых углекислых источниках Айоцдзора. ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, 43 (2). pp. 124-128.

Овсепян, К. Х. (1963) Об определении запаздывания изменения момента вращения при регулировании гидроагрегата, работающего в системе. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 37 (2). pp. 73-76.

Рыжков, Л. П. (1961) Влияние условий среды на интенсивность потребления кислорода у мальков Севанской форели. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 33 (1). pp. 31-34.

Саноян, В. Г. and Хубларян, М. Г. (1960) Способ профилирования шахтного водосброса. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 31 (3). pp. 141-146.

Амбарцумян, Г. А. and Хачатрян, Р. М. and Мартикян, Р. С. (1959) О некоторых вопросах расчета ваккумных водосливов. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 28 (4). pp. 171-176.

Буниатян, Б. Л. (1956) Об ограничеле расхода через реактивные гидротурбины. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 23 (3). pp. 119-124.

Саноян, В. Г. (1956) К теории движения взвешенных наносов. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 23 (1). pp. 11-16.

Саноян, В. Г. (1956) Представление некоторых плоских и осесимметричных течений через интегралы Фурье и Фурье-Бесселя. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 22 (4). pp. 149-156.

Осепян, А. М. (1956) К вопросу о рациональном энергетическом режиме работы тепловой станции многолетнего регулирования гидроэнергосистем. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 22 (3). pp. 101-104.

Саноян, В. Г. (1956) Гидродинамический расчет плоских каналов произвольного очертания. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 22 (2). pp. 49-54.

Осепян, А. М. (1955) К вопросу о методике выбора расчетной нормы обеспеченности гидростанций, входящих в гидроэнергосистему. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 21 (2). pp. 69-72.

Оганесян, Л. А. (1952) О поперечной циркуляции в напорной трубе на ее повороте. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 15 (3). pp. 71-78.

Мешкова, Т. М. (1951) О причине угнетенного состояния пелагической дафнии оз. Севан в весенний период. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 14 (3). pp. 93-96.

Важнов, А. Н. (1951) Внутригодовое распределение стока рек Армянский ССР и его расчеты для неизученных рек. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 13 (4). pp. 105-112.

Важнов, А. Н. (1951) Методика расчета среднего многолетнего стока неизученных рек Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 13 (3). pp. 65-70.

Важнов, А. Н. (1951) Փормулы для расчета коэцициентов вариации годового стока в условиях проницаемого покрова. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 13 (2). pp. 45-50.

Егиазаров, И. В. (1950) Коэффицент f начальной влекущей силы транспорта влекомых потоком наносов. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 12 (1). pp. 9-14.

Егиазарян, И. В. (1950) Расход донных наносов. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 11 (4). pp. 119-122.

Осепян, А. М. (1948) Использование электроэнергии в производстве ферросплавов при сезонных ограничениях режима электропотребления. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 9 (2). pp. 55-60.

Мартынов, В. П. (1948) Универсальный показатель водно-энергетического режима гидроэлектрической станции и гидроэнергосистемы. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 9 (1). pp. 11-16.

Егиазаров, И. В. (1948) Моделирование горных потоков, влекущих донные наносы. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 8 (5). pp. 193-202.

Вардазаров, С. Я. (1948) Выбор схем ледозащитных мероприятий для деривационных гидростанций. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 8 (3). pp. 121-126.

Картвелишвили, Н. А. (1948) Зависимость напора от времени при гидравлическом ударе. ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ, 8 (1). pp. 7-10.

This list was generated on Tue Mar 9 08:29:14 2021 AMT.